http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18PST - Pravděpodobnost a statistika

Obsah kursu odpovídá sylabu:

Informace o podmínkách zápočtu, zápočtových testech apod. naleznete v sekci Cvičení.

Informace o podmínkách zkoušky naleznete v sekci Přednáška.


 

©Jana Sekničková