http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 18EKONS - Ekonometrie

Zadání opravného zápočtového testu v MS Teams.


Aktuální zkouškové a zápočtové termíny jsou uvedeny v KOSu, postupně budou přidávány další. Na zkoušku i opravný zápočtový test je třeba se v KOSu předem přihlásit.


Hodnocení aktuálního semestru

Vážení studenti, z důvodu platnosti nového zákona na ochranu dat (GDPR) není možné zveřejnit Vaše výsledky hromadně ve formě standardní tabulky. Výsledky Vám tedy budou zaslány dne 18.5.2018 během dne na emailovou adresu, ze které jste posílali poslední domácí úkol. Pokud jste úkol nezaslali, pošlete mi, prosím, email s kontaktem, kam chcete výsledky zaslat. Omlouvám se za způsobené potíže.Pravidla pro udělení zápočtu a zkoušky

Student píše dva zápočtové testy, každý z nich obsahuje příklady s celkovým hodnocením 40 bodů.
Dále může student získat za aktivitu na hodinách a domácí úkoly max. 10 bodů během první poloviny semestru a max. 10 bodů během druhé poloviny semestru.
Tímto způsobem tedy lze získat maximálně 100 bodů, přičemž zápočet je udělen při získání minimálně 60 bodů.
Pokud student zápočet nezíská, má nárok na opravný termín. Opravný zápočtový test nahrazuje horší ze dvou testů (případně test, který student nepsal). Opravné pokusy musí mít rostoucí tendenci (student opravuje stále tentýž test, dokud se získané výsledky zlepšují).

Kromě příkladů obsahuje test také část určenou pro zkoušku - v každém testu za 50 bodů. Student si může zvolit, zda tuto část testu chce či nechce psát.
Na základě celkového součtu bodů (tj. maximálně 2 x 40 bodů za příklady + 2 x 50 bodů za teorii + 2 x 10 bodů za aktivitu a úkoly) je studentovi navržena závěrečná známka, kterou může získat bez ústní zkoušky. Student známku může buď akceptovat (a potvrdit její přijetí do týdne) nebo neakceptovat - v takovém případě se dostaví na zkoušku ve vypsaném termínu.


Žádám všechny, kteří chtějí uznat loňský zápočet, aby mě kontaktovali mailem nejpozději do 15. března.


1. zápočtový test (40 bodů)

Podmínky 1. zápočtového testu:
Zakázány jsou všechny materiály (učebnice, poznámky, notebooky apod.), povolen je pouze jeden oboustranně popsaný list papíru o rozměru 10 x 10 cm s vlastnoručními poznámkami (tedy žádné kopie cizích poznámek, tištěné texty apod.). Doporučena je kalkulačka, zakázány jsou jakékoliv mobilní telefony.

Obsah testu:
Modely chování výrobce
Modely chování spotřebitele
Modely dokonale konkurenčních trhů
Modely nedokonalé konkurence
Modely národního hospodářství

Vzorový test - část I. - příklady pro zápočet a část II. - teorie pro zkoušku. Řešení obou částí vzorového testu - výsledky. (aktualizováno 31.3.2016)


2. zápočtový test (40 bodů)

Podmínky 2. zápočtového testu:
Zakázány jsou všechny materiály (učebnice, poznámky, notebooky apod.), po zkušenostech z prvního testu je zakázán jeden oboustranně popsaný list papíru o rozměru 10 x 10 cm s vlastnoručními poznámkami (tedy žádné kopie cizích poznámek, tištěné texty apod.). Doporučena je kalkulačka, zakázány jsou jakékoliv mobilní telefony.

Obsah testu:
Formulace modelu, specifikace modelu, linearizace modelu
Klasický lineární regresní model, metoda nejmenších čtverců
Zobecněný lineární regresní model, metoda zobecněných nejmenších čtverců (včetně heteroskedasticity, autokorelace, multikolinearity)
Časově zpožděné proměnné - konečně i nekonečně rozdělené
Modely simultánních rovnic (po převod na redukovaný tvar) - v testu může být identifikace i odhady tohoto modelu

Vzorový test - část I. - příklady pro zápočet. (aktualizováno 4.5.2016)


Opravný test se bude psát ve zkouškových termínech (uvedeny v KOSu). Tento test je maximálně na 40 bodů a nahrazuje horší z předchozích dvou testů (případně jeden, který student nepsal). Zakázány jsou všechny materiály (učebnice, poznámky, notebooky apod.), zakázán je také jakýkoliv papír s vlastnoručními poznámkami. Doporučena je kalkulačka.
Obsahem testu je látka celého semestru, tedy nejen EKONOMETRIE, ale také MIKRO- a MAKROEKONOMETRICKÉ MODELY.


Zkoušky probíhají v kanceláři na ČVUT-FJFI v Praze nebo v Děčíně po předchozím přihlášení v KOSu, či v kanceláři na VŠE, nebo v místnosti k tomu určené (bude vyvěšena na dveřích kanceláře). Ke zkoušce NEJSOU POVOLENY ŽÁDNÉ MATERIÁLY, zkouška neobsahuje příklady, zkouší se pouze teorie a příslušné postupy - a to z celého semestru, nejen EKONOMETRIE, ale také MIKRO- a MAKROEKONOMETRICKÉ MODELY.

Okruhy otázek - zkouška (aktualizováno 16.6.2018)

©Jana Sekničková