http://jana.kalcev.cz/vyuka/

Předmět: 4EK201 - Matematické modelování - přednáška

Matematické modelování

Hodnocení:


Přednášky Mgr. Jany Sekničkové, Ph.D. k aktuálnímu kurzu:

1. přednáška - Úvod do matematického modelování (13.2.2018) a přehled historie.

2. přednáška - Lineární programování (20.2.2018).

3. přednáška - Software pro řešení úloh LP a celočíselnost v úlohách LP (27.2.2018).

4. přednáška - Typické úlohy LP (6.3.2018).

5. přednáška - Speciální úlohy LP a ILP (13.3.2018).

6. přednáška - Teorie grafů (13.3.2018 a 20.3.2018).

7. přednáška - Řízení projektů (20.3.2018).

8. přednáška - Modely řízení zásob (27.3.2018).

9. přednáška - Modely hromadné obsluhy (3.4.2018).

10. přednáška - Simulační modely (10.4.2018).

11. a 12. přednáška - Modely rozhodování (10.4.2018 a 17.4.2018).

13. přednáška - Ekonometrické modely (17.4.2018).

©Jana Sekničková